Our Place

IWC เป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและรักษาโรคทางสูตินรีเวชทั่วไป ที่ใช้ประสบการณ์ในการทำงานมานับ 10 ปี เพื่อให้เป็นคลินิกที่มีมาตรฐานในการดูแลให้การรักษา โดยทางเรามีเครื่องมือที่ครบครับในการให้บริการแก่ทุกท่าน โดยเราได้นำเอาส่วนหนึ่งของสถานที่มาให้ได้ดูกันโดยแยกแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ทางด้านล่าง

Consultation

ได้รับการตกแต่งให้เหมาะกับการพูดคุยเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากหรือโรคต่างๆ ภายใต้บรรยากาศแบบสบายๆ

Examination room and ultrasound

อุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย เป็นสิ่งที่ IWC ให้ความสำคัญ

IVF and andrology laboratories

ห้องปฏิบัติการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการรักษา ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนเป็นห้องที่ถูกสร้างให้มีความดันอากาศภายในสูงกว่าบรรยากาศปกติ เพื่อให้คุณภาพของอากาศภายในห้องสะอาดได้มาตรฐาน อุณภูมิ ความสว่างของแสง รวมทั้งความชื้นในอากาศจะถูกควบคุมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน นอกจากนี้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ เป็นเครื่องมือใหม่และติดตั้งระบบอย่างสมบูรณ์เพื่อผลการรักษาที่ดี

Reception area

เพื่อให้มีบรรยากาศอบอุ่นสบาย เหมือนท่านได้มาพบแพทย์ที่บ้าน การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและเข้าใจ จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจในการดูแลของเรา

Recovery room

ภายหลังการเก็บไข่และใส่ตัวอ่อน ท่านจะได้รับการพักผ่อนในห้องที่ตกแต่งไว้เพื่อท่านและคู่สมรส แม้เราจะให้ความเป็นส่วนตัวให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ แต่ความปลอดภัยก็ยังเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงทีม IWC พร้อมเครื่องมือตรวจสัญญาณชีพจะดูแลคุณเป็นอย่างดี

Operating room

เป็นอีกหนึ่งห้องที่ IWC ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีความปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเสมอ