Our Treatment

แพทย์จะพูดคุยกับคู่สมรสเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก เช่น ฝ่ายหญิงอาจมีรอบเดือนผิดปกติ มีอาการปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือน เคยมีการอักเสบในอุ้งเชิงกราน หรือเคยติดโรคทางเพศสัมพันธ์ หรือฝ่ายชายเคยมีประวัติอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อรุนแรงที่อวัยวะสืบพันธุ์ เคยทำหมันมาก่อน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถค้นหาสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากได้นอกเหนือจากการพูดคุยหาข้อมูลแล้ว แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติม

 

การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (Intrauterine Insemination: IUI)

การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (In-vitro Fertilization: IVF)

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst culture)

การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)

การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo cryopreservation)

การทำเปลือกตัวอ่อนให้บาง (Assisted hatching)

การทำผ่าตัดนำอสุจิมาจากท่อพักอสุจิหรืออัณฑะ (Surgically sperm retrieval)

การแช่แข็งอสุจิ(Sperm cryopreservation)

การตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนในระยะก่อนฝังตัว(Preimplantation genetic diagnosis or screening)

การแช่แข็งไข่ (Egg freezing)